Kehitä liiketoimintaasi kansainvälisillä markkinoilla

Tavoite: analysoida nykyinen toimintamalli kansainvälisillä markkinoilla, laatia arviointiin perustuvat sopivat kehitystoimenpiteet ja vastata niiden toteutuksesta.


 

Avainhenkilörekrytoinnit

 • Rekrytointien tukeminen yhteistyöverkoston välityksellä, esimerkiksi
  • henkilöiden täsmähaku
  • perusarviointi
  • suositukset
 • Expat-johtajat
 • Paikallinen johto- ja asiantuntijataso

Myyntitoiminnan arviointi ja tehostaminen

 • Myynnin johtamismenetelmien arviointi ja implementointi, esimerkiksi
  • prospektointi
  • aktiviteetit
  • kanavat
  • tavoiteasetanta
  • seuranta
  • palkitseminen
 • Asiakasrahoitusohjelmat myynnin tehostamistyökaluna, esimerkiksi
  • kumppanien haku
  • asiakasrahoituskonseptin luonti
  • myyntihenkilöstön koulutus
 • Markkina- ja markkinointitutkimukset
 • Kirjallinen loppuraportti ja yritysjohdon sparraus

Kumppaniverkoston taustojen tarkistaminen ja tarvittaessa sen kehittäminen

Investointihankkeet

 • Neuvonantopalvelut, investointikohteiden etsiminen (tontit, kiinteistöt, yritykset ym.)
 • Neuvonanto investointisuunnitelman laatimisessa
 • Investointiprojektin johtaminen ja läpivienti