Kartoita markkinoita ja etabloidu

Valmennusohjelma kansainväliseen kauppaan

Päämäärä:

  • Yrityksen perehdyttäminen kansainväliseen liiketoimintaan
  • Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
  • Kansainvälisen liiketoiminnan ensi askeleet

Lue lisää

STARTTI: Markkinakartoitus

Päämäärä:

  • Käytännönläheinen helppo aloitus uusille markkinoille
  • STARTTI tuo yritykseesi tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalista tuotteiden/palveluiden näkökulmasta kattavalla ja käytännönläheisellä tavalla

Lue lisää

KEHITYS: jatkotoimenpiteet toiminnan käynnistämiseksi

Päämäärä:

  • Vertailla erilaisia etabloitumis- ja vientimuotoja sekä valita niistä yritykselle parhaiten soveltuva
  • Rakentaa liiketoimintasuunnitelma valitun kansainvälistymismuodon pohjalta ja selventää tähän liittyvät jatkotoimenpiteet

Lue lisää

TOIMINTA: Käytännön toteutus ja tukitoimet

Päämäärä:

  • Konkreettisten tekojen kautta tulokselliseen ja kannattavaan liiketoimintaan kohdemarkkinoilla
  • Kansainvälisen kaupan käytännön tukitoimet

Lue lisää

Yritysjohdon sparrausohjelma

Päämäärä:

  • Luoda ja syventää yleiskuvaa kohdemarkkinoista sekä liiketoiminnan käynnistämisessä huomioitavista avaintekijöistä

Lue lisää