Kartoita markkinat ja löydä kumppanit

Kartoitamme puolestasi markkinat ja etsimme toiminnallesi sopivat kumppanit, olivatpa ne sitten loppuasiakkaita tai jälleenmyyjiä. Palvelumme sopivat sekä yksittäisille yrityksille että yritysryhmille.

VALMISTAUDU - toimitusaika 2 viikkoa

Tehtävät:

 • Yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kartoittaminen & kehittämisaskeleet
 • Kansainvälistymisstrategia – laaditaan käytännönläheinen toimintasuunnitelma kansainvälistymisen aloittamiseksi
 • Rahoituksen kartoittaminen ja hakeminen
 • Markkinointimateriaalien ja sopimusten valmistelu kansainvälisille markkinoille

KARTOITA - toimitusaika 3-4 viikkoa

Tavoite: etsiä potentiaalisimmat kumppanit/asiakkaat kohdemarkkinoilta sekä pohjustaa tapaamiset näiden yritysten kanssa, tavoitteena nopea myynnin kasvattaminen valitulla kohdemarkkinalla

Tehtävät:

 • Kaupallisten kumppanien/yhteistyökumppanien etsintä, raportointi ja neuvotteluiden pohjustaminen erikseen sovittavan lähestymistavan mukaisesti
 • Kumppanin kriteerien määrittäminen yhdessä asiakkaan kanssa
 • Maakohtainen pitkä listaus, joka karsitaan kriteerien ja taustojen perusteella lyhyeen listaukseen (3-5kpl), joiden kanssa sovitaan tapaamiset
 • Listauksiin kerättävät tiedot määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa

PIKATESTAA - toimitusaika 2,5 viikkoa

Tavoite: kerätä kilpailijatiedot ja yleiset hintatiedot markkinoilta sekä toteuttaa matalan kynnyksen testaus/kartoitus markkina-alueen potentiaalista.

Tehtävät:

 • Kilpailutilanne ja kilpailija-analyysi
 • Kilpailuedut
 • Laatu- ja hintasegmentit
 • Hinnoittelurakenne
 • Keskusteluyhteyden avaaminen kolmen markkina-toimijan kanssa (asiakas, maahantuoja, edustaja, jne.)
 • Askeleet seuraavaan vaiheeseen

STARTTAA - toimitusaika n. 4 viikkoa

Tavoite: Käytännönläheinen helppo aloitus uusille markkinoille. STARTTI tuo yritykseesi tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalista tuotteiden/palveluiden näkökulmasta kattavalla ja käytännönläheisellä tavalla.

Tehtävät:

 • Markkinatilanne nyt ja kehityssuuntaukset – minne markkinat ovat menossa?
  • laadittu yrityksen toimialan näkökulmasta
  • liiketoimintapotentiaali yrityksellesi (riskit vs. mahdollisuudet)
 • Hintarakenne
  • Onko tuotteiden/palveluiden hinta markkinoille sopiva vai onko hinnoittelua optimoitava?
 • Asiakassegmentit
  • Ostologiikan tai -prosessin selvittäminen – kuka on ostaja ja mitä kautta hankinta tapahtuu?
  • Potentiaalisimmat asiakassegmentit yrityksellesi
  • Mitä ja minkälaisia tuotteita/palveluita asiakkaat suosivat?
 • Kilpailutilanne
  • Paikallisesti ja kansainvälisesti
  • Yrityksesi asemoituminen kilpailijoihin nähden
 • Vaatimukset tuotetta tai palvelua kohtaan
  • Asiakassegmenttien vaatimukset
  • Edustajien/jakelijoiden/kumppaneiden vaatimukset
  • Paikallisen lainsäädännön vaatimukset (esim. sertifikaatit, luvat jne.)
 • 10 yhteydenottoa alan yrityksiin kohdemaassa
  • Konkreettinen tietoa markkinatilanteesta ja markkinapotentiaalista suoraan alan yrityksiltä
 • Tulisiko yrityksen kansainvälistyä / investoida kohdemarkkinoille?
  • Konkreettiset ehdotukset jatkotoimenpiteistä

Lue lisää