Kansainvälisillä markkinoilla jo toimivat yritykset

Myyntitoiminnan arviointi ja tehostaminen

 • Myynnin johtamismenetelmien arviointi ja implementointi (esimerkiksi prospektointi, aktiviteetit, kanavat, tavoiteasetanta, seuranta, palkitseminen)
 • Asiakasrahoitusohjelmat myynnin tehostamistyökaluna (kumppanien haku, asiakasrahoituskonseptin luonti ja myyntihenkilöstön koulutus)
 • Markkina- ja markkinointitutkimukset
 • Kirjallinen loppuraportti ja yritysjohdon sparraus

Yrityksen kustannustehokkuuden arviointi ja tehostaminen

 • Yleisten kohdemarkkinoiden ”kustannusloukkujen” määrittely
 • Toimintaprosessien tarkastelu ja analysointi (esimerkiksi matkustus, edustaminen, hankinta, palkat, henkilöresurssit)
 • Tukipalveluiden kustannustehokkuuden analysointi (pankki-, laki-, kirjanpito-, koulutus-, rekrytointi- ym. –palvelut)
 • Kehitysehdotusten määrittäminen, kirjallinen loppuraportti

Muutosjohtamisprojektit

 • Muutostarpeen analysointi, toimenpide-ehdotusten määrittäminen, oikean toimintatavan valinta sekä muutosprojektin toteuttaminen
 • Emoyhtiön toimintakulttuurin ja –mallien jalkauttaminen, emoyhtiön valvontamekanismien tehostaminen ym. muutosprojektit

Investointihankkeet

 • Neuvonantopalvelut, investointikohteiden etsiminen (tontit, kiinteistöt, yritykset ym.)
 • Neuvonanto investointisuunnitelman laatimisessa
 • Investointiprojektin johtaminen ja läpivienti

Rahoitus

 • Rahoitus- ja tukimuotojen arviointi, rahoitusrakenteen optimointi ja kehittäminen
 • Investointi- ja käyttöpääomarahoitusvaihtoehtojen tarkastelu ja neuvonanto
 • Pankkipalveluiden käytön analysointi ja ulkopuolinen arvio niiden tehostamisvaihtoehdoista
 • Asiakasrahoitusohjelmat (suunnittelu, kontaktien luonti, ohjelman rakentaminen)

Kotimaan yritysjohdon ja henkilöstön koulutus

 • Kohdemarkkinoiden talous ja markkinoiden erityispiirteet, liiketoimintakulttuuri, rahoitus, mahdollisuudet ja riskitekijät, investointiprojektit ym. koulutusaiheet
 • Toteuttavissa myös yritysjohdon ja/tai henkilöstön sparrausohjelmana

Kohdemarkkinoilla toimivan yritysjohdon ja/tai henkilöstön koulutus

 • Kulttuurierot, suomalaisen emoyhtiön toimintamalli- ja periaatteet, viestintä, myynti ym. koulutusaiheet

Avainhenkilörekrytoinnit

 • Rekrytointien tukeminen yhteistyöverkoston välityksellä, mm. henkilöiden täsmähaku, perusarviointi ja suositukset
 • Expat-johtajat
 • Paikallinen johto- ja asiantuntijataso

Venäjän markkinat: Yritysanalyysi-palvelu

Reagointi muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön Venäjän markkinoilla, kun…

 • tarve ulkopuoliselle/ objektiiviselle/ länsimaiselle Venäjän markkinat tuntevalle asiantuntijanäkemykselle ja tuelle
 • Venäjän liiketoiminnan volyymi ja kannattavuus ovat laskeneet mm. ruplan romahduksen johdosta
 • tulevaisuudessa jatkuva epävarmuus mietityttää, mutta perusteltuja päätöksiä jatkon suhteen pitää tehdä nyt
 • omat resurssit Suomen päässä eivät riitä ja toimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi kaivataan objektiivista asiantuntijanäkemystä sekä eri vaihtoehtojen mallintamista käytännössä

Tulos: konkreettinen roadmap eri toimintavaihtoehdoista laskelmineen sekä siitä niiden toteuttamistavoista

 • Missä mennään ja mitä on odotettavissa seuraavaksi?
 • Mitä nykytilanteessa pitäisi tehdä ja millä perustein?
 • Miten toimenpiteet toteutetaan käytännössä?