Palvelut kansainvälisille yrityksille

Markkinaselvitys- ja neuvonantopalvelut, etabloitumisprojektin käytännön toteutus sekä investointikohteiden etsintä

Autamme kansainvälisiä yrityksiä investoimaan Suomeen, käyttämään Suomea ns. gatewayna tai etabloitumaan suoraan kohdemarkkinoille. Gateway-mallin osalta East Consultingin kansainvälistymispalvelut kattavat sekä Suomen että Venäjän, Baltian ja Valko-Venäjän markkinat.


Yritysjohdon koulutus- ja valmennusohjelma

Päämäärä:

 • Luoda ja syventää yleiskuvaa kohdemarkkinasta sekä kansainvälistymisinvestoinnissa huomioonotettavista avaintekijöistä.
 • Hyödyntää läpikäytyjä asioita kansainvälistymisprojektin jatkotoimenpiteiden arvioinnissa, niihin liittyvässä päätöksentekoprosessissa sekä aktivoinnissa.

Lue lisää

Markkinaselvitys

Päämäärä:

 • Löytää vastaukset mm. seuraaviin avainkysymyksiin:
  1. tulisiko yritykseni kansainvälistyä / investoida kohdemarkkinoille?
  2. mikä on kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaali ja toimialamme kilpailutilanne?
  3. mitkä ovat etabloitumisen riskit ja mahdollisuudet?
 • Luoda vakaa pohja kansainvälistymispäätöksen tekemiselle.

Lue lisää

Kansainvälistymismuodon valinta ja liiketoimintasuunnitelma

Päämäärä:

 • Vertailla erilaisia etabloitumismuotoja sekä valita niistä yritykselle parhaiten soveltuva. Esimerkiksi suora etabloituminen vai gateway-malli Suomen kautta?
 • Rakentaa alustava liiketoimintasuunnitelma valitun kansainvälistymismuodon pohjalta ja selventää tähän liittyvät jatkotoimenpiteet.

Lue lisää

Etabloituminen kohdemarkkinoille

Päämäärä:

 • Etabloitumisprojektin käytännön toteutus ja liiketoiminnan paikallinen aktivointi.

Investointikohteiden etsintä

Päämäärä:

 • Investointikohteiden etsiminen kohdemarkkinoilta (tontit, kiinteistöt, yritykset ym.)
 • Neuvonanto investointisuunnitelman laatimisessa
 • Investointiprojektin johtaminen ja läpivienti