Blogi

Miksi Iraniin pyrkivät yritykset tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua?

Iraniin pyrkivät yritykset tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan

Poistuneet pakotteet ovat houkutelleet Iranin markkinoille lukemattomia ulkomaalaisia yrityksiä, jotka pyrkivät hyödyntämään auenneen mahdollisuuden viennin edistämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Muutama vuosikymmen sitten iranilaiset tuotteet ja palvelut eivät pystyneet kilpailemaan ulkomaisen tarjonnan kanssa heikon laadun ja vanhanaikaisen teknologian vuoksi. Tilanne kuitenkin alkoi muuttua 60- ja 70-luvulla uudemman teknologian ja välineistön auttaessa kehittämään paikallisia tuotteita paremmaksi. Ulkomaisten tuotteiden hävittyä markkinoilta iranilaiset yritykset pystyivät sekä parantamaan tuotteita ja palveluitaan että kehittämään brändi-identiteettiään ulkomaisia kilpailijoitaan paremmaksi.

Nyt markkinoiden avauduttua yritykset joutuvat kohtaamaan yhä enemmän haasteita saadakseen takaisin asemansa paikallisilla markkinoilla. Vaikka paikalliset viranomaiset kehottavat iranilaisia kuluttamaan paikallisia hyödykkeitä ja palveluita, ei Iranin taloudelle ole arvokkaampaa mikään muu kuin terve kilpailu vapailla markkinoilla. Pitkään kansainvälisiltä markkinoilta eristäytynyt uusi iranilainen kuluttajasukupolvi alkaa nyt löytää kansainvälisiä brändejä.

Monelle vierasmaalaiselle yritykselle Iranin markkinoille pääseminen on suuri haaste. Kuinka saada itsensä loppuasiakkaan ulottuville? Kuinka hyödyntää paikallista osaamista markkinoinnissa ja PR:ssä? Iranin markkinoille päästäkseen sekä kuluttajien mieltymyksiin ja toimintaan vaikuttaakseen, täytyy yrityksen a) pystyä ymmärtämään liiketoimintaympäristö riittävän hyvin, b) oppia työskentelemään ja vuorovaikuttamaan asiakkaiden sekä kumppaneiden kanssa.

Markkinan kartoittaminen

Rajallisin resurssein ja tietotaidoin toimivat ulkomaiset yritykset ovat usein pahasti hakoteillä, eivätkä ne onnistu vakuuttamaan paikkaansa Iranin markkinoilla. Menestyäkseen tulee yrityksellä olla luotettavat suhteet paikallisen liiketoimintaympäristön tuntevan asiantuntijan kanssa. Tämä pystyy sekä selvittämään vaaditun toimialan kärkitoimijat että niiden kilpailulliset edut, mutta auttamaan myös alueen markkinarakojen tunnistamisessa, hinnoittelussa ja muissa tärkeissä huomioitavissa tekijöissä.

Byrokratiasta selviäminen

Lisähaasteita markkinoille haluaville yrityksille tuovat hallinnollinen taakka, paikoitellen kimurantti liiketoimintakulttuuri, useat eri lait ja lakimuutokset ja yleisesti ottaen haastava byrokratia. Kokeneet asiantuntijat pystyvät auttamaan yritystä välttämään karikot ja suunnittelemaan liiketoiminnan kannalta tehokkaimman tavan markkinoille pääsyyn.

Mediaviestinnän hallinta

On mahdollista, että uusi toimija joutuu eri uutisten ja lehdistön silmätikuksi – kuten McDonald’sin ja Burger Kingin kävi. Paikallisten PR-toimistojen apu saattaakin osoittautua kultaakin kalliimmaksi esimerkiksi toimivia entry- ja exit-strategioita laadittaessa.

Brändin lokalisointi

Markkinoille päästäkseen yritysten täytyy tietää, miten puhutella paikallisia ja kuinka tulla kuulluksi. Tässäkin paikallinen osaaminen on tarpeen, sillä vaikka kansainvälisillä yhtiöillä onkin omat tapansa toimia, täytyy niitä pystyä mukauttamaan paikallisen kulttuurin ja kohdemarkkinan mukaisesti.

Kansainvälistä kokemusta omaavien toimijoiden hyödyntäminen

On tärkeää hyödyntää kumppaniyrityksiä, joilta löytyy jo kansainvälistä kokemusta. Heiltä ei löydy pelkästään valtavaa tietopankkia Iranista, vaan lisäksi he tietävät mitä kansainvälisen toimijan tulee tehdä ensimmäiseksi resursseja säästääkseen. Iranin markkinoille, kuten kaikille muillekin, pyrkiessä tulee muistaa, että mainostamisen lisäksi tarvitaan myös muita tukitoimia kannattavan liiketoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Jätä kommentti