Blogi

Manos a la obra – laajennamme toimintaamme Espanjaan!

Laajenamme toimintaamme Espanjaan

East Consulting on aloittanut yhteistyön paikallisen kumppanin, kokeneen asiantuntijatoimisto PragmatiQ:n kanssa. Yhteistyön myötä pystymme tuomaan asiakkaillemme lisäarvoa mm. markkinaentryn ja kumppanihaun muodossa Espanjan ja Portugalin markkinoille. Tässä blogitekstissä käsittelemme yleisellä tasolla Espanjan markkinaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Espanja on jo vuosikausien ajan vetänyt puoleensa suomalaismatkaajien sydämiä. Vuodesta toiseen maa onkin suomalaismatkaajien – ja lähestulkoon kaikkien Pohjoismaiden – valmismatkatilaston ensimmäisenä mm. sään, kulttuurin ja upeiden rantojensa ansiosta. Edellä mainittujen tekijöiden taakse unohtuu kuitenkin helposti se, että Espanja tarjoaa suomalaisyrityksille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kasvu jatkuu edelleen

Vuoden 2008 finanssiromahdus raapaisi Espanjan taloutta pahasti. Talouden ajauduttua laskusuhdanteeseen nousi maan työttömyysaste kaikkien aikojen ennätykseen, 26,02%:iin, tammikuussa 2013. Saman vuoden lopussa taantuma alkoi kuitenkin taittua kääntyen kasvuksi, joka on tänä päivänä noin tuplasti euroalueen keskiarvoon verrattuna. Työttömyyaste maassa on edelleen verrattain korkea (17,22% kesäkuussa 2017) mutta vuodesta 2013 työpaikkoja on onnistuttu luomaan kuitenkin noin 1,2 miljoonaa. Työttömyysasteen arvellaan putoavan alle 17% vuoden 2017 aikana.

Tällä hetkellä Espanja on EU-alueen neljänneksi suurin kansantalous ja yksi nopeimmin kasvavia. 46,5 miljoonan asukkaan myötä se on yksi EU:n suurimmista kuluttajamarkkinoista.

Espanjan BKT:n kasvu oli 3,2% sekä 2015 että 2016. Kuluvalle vuodelle kasvun ennakoidaan olevan noin 2,1%:n luokkaa. Tämän arvellaan olevan seurausta mm. seuraavista tekijöistä:

 • Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet
 • Työllisyyden ennätyksellinen kasvu
 • Vuonna 2015 laaditun verouudistuksen myötä kuluttajilla enemmän varaa
 • Koneisiin ja muuhun välineistöön on kohdistettu enemmän investointeja

Maan BKT:sta 2,5% tulee maataloudesta, 22,5% teollisuudesta ja 75% palvelusektorilta. Mitä Espanjan teollisuuteen tulee, ovat avainasemassa sekä metalli- että kemianteollisuus, mutta myös auto-, rautatie- ja laivanrakennusteollisuus. Valmiista tuotteista johtavassa asemassa ovat tekstiiliteollisuus sekä elintarvikesektorilta oliiviöljyn ja viinin tuotanto.

Paljon vaihtoehtoja – jopa toisella mantereella

Edellä mainittujen lisäksi seuraavien teollisuuden alojen arvioidaan kasvavan reilusti ja tarjoavan lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia tulevien vuosien aikana:

 • Energiateollisuus (mm. uusiutuvat energianlähteet, energiatehokkuus): Espanja on edelleen hyvin riippuvainen tuontienergiasta (reilu 70% Espanjan energian tarpeesta tuodaan ulkomailta vrt. Suomi n. 45%) ja ne ovat keskittyneet lähinnä fossiilisiin polttoaineisiin. Maa kuitenkin sitoutui muutama vuosi sitten uusiutuvan energian suunnitelmaan, jonka tarkoituksena on lisätä tuuli- ja aurinkovoiman osuutta energiantuotannossa.
 • Ilmailuteollisuus (mm. suunnittelu, valmistus, kehittäminen, lentoelektroniikka, : Euroopan viidenneksi suurin markkina myyntituloissa laskettuna on Espanja. Ala on kasvanut tasaisesti yli kymmenen vuoden ajan.
 • Bioteknologia (mm. farmakogenetiikka ja nanolääketiede): Espanja on Euroopan kärkeä bioteknologia-alan yritysten määrässä.
 • MedTech
 • Finanssiteknologia
 • Kaikki kestävään kehitykseen liittyvä
 • Älykkäät kaupungit
 • Big Data
 • Kyberturvallisuus
 • IoT

Espanja on loistava väylä myös Latinalaiseen Amerikkaan, sillä se on alueen toiseksi suurin investoija heti Yhdysvaltojen jälkeen. Monilla espanjalaisilla yrityksillä on laajat jakelumahdollisuudet alueella. Espanja on myös maailman toiseksi puhutuin kieli, ja monet etelä-amerikkalaiset yritykset pitäävän Euroopan pääkonttoriaan usein Espanjassa. Maassa kerrytetyt kokemukset ja hankitut kontaktit voivatkin osoittautua arvokkaiksi pyrkiessä Latinalaiseen Amerikkaan.

Edut

Espanjan eduiksi voidaan laskea:

 • Väylä Latinalaiseen Amerikkaan
 • Markkinan koko
 • Maassa ymmärretään pohjoismaisten tuotteiden laatu ja niihin suhtaudutaan positiivisesti. Lisäksi maassa on positiivinen kuva Suomesta erityisesti koulutuksemme vuoksi, sillä Espanjan omaa koulutusjärjestelmää pidetään yleisesti ottaen epäonnistuneena
 • Matkailijoiden määrä on kasvanut vuoden 2009 52 miljoonasta vuosittain saavuttaen vuonna 2016 ennätyslukemat: 75,3 miljoonaa matkustajaa!

Haasteet

Espanjan haasteiksi voidaan laskea:

 • Pitkät maksuajat. Keskiarvollisesti Espanjassa prosessi laskutuksesta maksukuitin saamiseen kestää noin 99 päivää, kun sama luku koko Euroopassa on 46 päivää.
 • Paikoitellen joustamattomat työmarkkinat. Työsopimukset ovat usein määräaikaisia (vuonna 2015 tehdyistä työsopimuksista 92%), eikä yrityksillä ole tällöin suurta innostusta panostaa nuoriin tai työntekijöidensä kouluttautumiseen. Työllistämistä on pyritty uudistamaan huomattavasti joustavammaksi.
 • Hallinnon jakautuminen 17 autonomiselle alueelle vaatii sen, että kunkin erityisominaisuudet tulee ymmärtää hyvin. Alueelliset identiteetit ovat vahvasti esillä ja jopa kielet saattavat olla hyvin erilaisia. Elintasoerot eri alueiden välillä ovat melko suuret, jolloin esimerkiksi koko maan kattava jakeluverkosto ei aina ole kannattavaa.
 • Byrokratia. Prosessit saattavat kestää pitkään ja vaatia paljon paperityötä, vaikkakin uusia nopeita toimintamalleja on pyritty tuomaan käyttöön.
 • Espanjan kielen taito käytännössä välttämätön, vaikka suurimmista espanjalaisista yrityksistä löytyykin englannin osaamista ja englanti neuvottelukielenä yleistyy.

Espanjalla, kuten millä tahansa muulla maalla, on omat taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset erityispiirteensä, jotka jokaisen yrityksen tulee huomioida markkinalle pyrkiessä. Siksi kotiläksyt kannattaakin tehdä huolella.

Kysy lisää Espanjan tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista:
Jonne Pöyhtäri, 040 412 3945, jonne.poyhtari@eastconsulting.fi
Markus Johansson, 045 6901 866, markus.johansson@eastconsulting.fi

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Jätä kommentti