Blogi

Kansainvälistyjän muistilista – 5 asiaa, jotka kansainvälistyvän yrityksen tulee huomioida ennen matkaan lähtöä

kansainvälistyjän muistilista

1. Resursointi

Ennen kansainvälisiä toimia tulee yrityksen varmistua sekä yrityksen henkilöstö- että taloudellisista resursseista. Vaikka taloudellinen tilanne ei yksissään ole kansainvälistymistä määräävä tekijä, ei kv-markkinoille kannata lähteä huseeraamaan nollabudjetilla. Kansainvälistymisen on oltava osa strategiaa ja siksi sille on varattava resursseja. Älä siis säästä hölmöissä asioissa ja kuvittele saavuttavasi säästöillä jotain hyötyä. Muista, että toimintaan on saatavilla myös julkista tukea!

Matkakassan lisäksi matkalle kannattaa valita ammattitaitoinen seurue. Kielitaito, myyntitaito sekä kokemukset kv-liiketoiminnasta ja eri maiden sopimuskäytänteistä helpottavat käytännön toimia kohdemaassa.

2. Asenne

Matkaan ei kannata lähteä häntä koipien välissä kulmia nostellen eikä myöskään sokeasti maineeseen ja referensseihin luottaen. Tiimin on uskallettava tarttua toimeen ja kokeilla erilaisia tapoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Ole kekseliäs, ennakoi ja toimi sinnikkäästi: kansainvälistyminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Asenne on tehokkain ja edullisin lääke vääjäämättä eteen tulevien haasteiden varalle.

asenne1

3. Kilpailuetujen ja -vahvuuksien kirkastaminen, kilpailutilanteen ymmärtäminen

Ennen matkaan lähtöä tulee sekä itsellä että muilla matkaanlähtijöillä olla selvillä:

 • Missä olemme hyviä?
 • Mitä myymme?
 • Kenelle myymme?
 • Miksi myymme?

Älä jätä näiden kirkastamista neuvottelupöytään!

4. Yrityksen johdon tuki kv-toiminnalle

Älä lähde matkaan yksin. Onnistuneen kv-liiketoiminnan starttaaminen vaatii johdon ja omistajien tuen. Varmistu tästä ennen matkaan lähtöä.

5. Jätä koti kuntoon

There is no place more delightful than home. Olipa reissuinto kuinka suuri tahansa, muista varmistua kuitenkin siitä, että kotipesä on kunnossa. Vakiintunut asema ja vakaa liiketoiminta luovat pohjan onnistuneen kv-liiketoiminnan pystyttämiselle.

you-cant-build-a-great-building-on-a-weak-foundation-quote-1

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Spring equinox, sunrise of new year resolutions in Iran

Iranian new year

The first day of spring is generally an ordinary day in many countries, while in Iran is Nowruz, meaning new day and first day of Persian new year. Persian calendar is a solar one, on the basis of great respect of Iranian ancestors towards the sun. Persian new year starts each year on the spring equinox, 20th or 21st of March. Nowruz, is symbol of nature’s rebirth and the most important non-religious occasion among Iranians and some other ethnicities including Afghans, Kurd tribes, Tajiks and Georgians. This ancient tradition has been celebrating over two millennia from the time of Cyrus the Great.

Traditionally, at the turning point of new year, all Iranian families gather around Sofreh Haft-Sin, an ornamental tabletop and Iranian equivalent for Christmas tree. It includes seven ingredients starting with Sin letter of Farsi alphabets, each of them bringing specific cultural meaning for wishing a prosperous year. Here are the most commonly used seven Sins:

 • Sabzeh: Green Grass, symbol of rebirth
 • Samanu: sweet dessert, Finnish Mämmi, symbol of affluence
 • Senjed: dried Oleaster, symbol of love
 • Sir: garlic, symbol of well-being and being restorative
 • Sib: apple, symbol of beauty and health
 • Sekkeh: coins, symbol of wealth
 • Somaq: dried Sumac powder, symbol of sunrise

Families decorate Haft-sin according to their tastes by placing in it the seven Sins and other ornaments like candles, painted eggs, vase of Hyacinth, Goldfish or Divan-e Hafiz (famous Persian book of poetry).

Iranian new year

The other old tradition is to make bonfires at the last Tuesday night of the year which symbolizes wishing the best for the coming year by getting power from fire, forgiveness and forgetting the old year’s disappointments and bad memories. The same night is also the high season of firecrackers for youngsters.

Esfand, Last month of Persian calendar, starting around 20th February each year, is also time for the spring cleaning that has to be done before Nowruz. Iranians welcome the coming year by removing the dusts, polishing the housewares and prettifying everything. Tick-tock of the clocks towards the new year, makes locals overwhelmed by Nowruz preparations. There is rush everywhere for undone shopping or accomplishing the residuals. Massive crowds could be seen everywhere from pedestrian crossings to shopping malls accompanying by huge traffic jams specially in the bigger cities.

The cash flow lowers in the whole country particularly for providing the new paper monies which is the most customary new year gift in Iran. The season is the busiest time for Iranian businesses due to the higher demand of internal market and closing the fiscal year, while international business activities might slowdown or almost stop around 20th of March. The whole new year season lasts usually two weeks and the common returning date is approximately 3rd of April equal to 14th of Farvardin, first month of the Persian calendar.

The calendar is different in many ways. In the first half of the Persian year, months are 31 days, next 5 months have 30 days and the last month has 29 days which becomes 30 days in the leap years. Working days also are different in Iran and while many other places around the globe are enjoying their relaxed Saturday mornings, Iranians have their most hectic time of the week. Working week in Iran starts on Saturday and ends generally Wednesday afternoon, with some exceptionally open organizations till Thursday noon. Therefore, the number of official working days common between Iranians and the rest of the world should be considered as 3.5 days! However, many engaged businesses try to adapt themselves with the calendar differences, in order to remain active.

Apart from the calendar differences in Iran, likewise all other societies, there are also cultural communalities and dissimilarities which knowing them is definitely a trump especially for the involved businesses. Here are some general hints to the Iranian culture, however, this does not mean to constructing any generalization about the culture and neglecting the personal ways of behaving.

On the basis of Iran’s major warm climate and the rich Persian literature, Iranians are warm, hospitable, articulate and societal people. The food tables are generally colorful and the usual table decorum is spoon and fork because of types of cuisines. Along with many other social etiquettes in Iran, there is a culture of offering, called Taarof, which is more for the initial meeting occurrences. It means that your host will offer you food or other things several times to get sure you are comfortable at their places.

Iranian new year

The culture is generally family-centered and social rather than individualistic or private. People are usually very polite and formality especially in the working culture is appreciated. The working culture is more hierarchical and formal dressing addresses respect. Generally, respecting others is highly appreciated among Iranians specially towards seniors, teachers and newcomers.

Having the old Bazaar and trading culture back to the 17th century, makes Iranians generally interested to negotiate and making deals. There are preparatory speeches and enumerating the pros and cons for making requests or introducing a new subject. Indirect and private discussions, especially while requesting or disagreeing, is sign of politeness in the eyes of locals, especially arguments should be made in solitude. In a nutshell, these great expressive folks appreciate more socializing along with attentive behaving and talking.

At the end, East Consulting, wishes all a great spring and a prosperous Persian new year for the celebrating nations.

The blog text was written by Houra Saghafifar.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Kolme yleisintä syytä, miksi yritykset haluavat kansainvälisille markkinoille

kansainvälisille markkinoille

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:in laatiman pk-yritysbarometrin mukaan noin 23%:lla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa, joka lukumäärällisesti tarkoittaa 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä ja määrä onkin noussut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Barometrin mukaan voimakkaasti kasvuhaluiset yritykset ovat selvästi muita yrityksiä kansainvälisempiä, sillä niistä yli 50% hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Globaaleilla markkinoilla kansainvälistyminen onkin keskeinen osa yrityksen kasvustrategiaa, ei niinkään oma irrallinen toimenpiteensä. Miksi yritykset haluavat mukaan kansainvälisille markkinoille?

kansainvälisille markkinoille

Syitä voidaan tunnistaa useita erilaisia. Czinkotan ja Ronkaisen (2013) mukaan kansainvälistymisen syyt voidaan jakaa proaktiivisiin ja reaktiivisiin syihin:

Proaktiiviset syyt:

 • Uudelta markkinalta saatavat tuotot
 • Ainutlaatuinen tuote
 • Tekninen etu
 • Ainutlaatuinen tieto
 • Verohyöty
 • Skaalaedut

Reaktiiviset syyt:

 • Kilpailullinen paine
 • Liikatuotanto
 • Kutistuva kotimaan kauppa
 • Liikakapasiteetti
 • Saturoituneet kotimaan markkinat
 • Asiakkaiden ja logistiikan kannalta haastava sijainti

Proaktiivisten motiivien pohjalta tapahtuvan kansainvälistymisen voidaan nähdä lähtevän yrityksestä itsestään, kun taas reaktiiviset motiivit ”pakottavat” yrityksen kansainvälisille markkinoille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että näin karkea syiden jaottelu on hieman keinotekoista, sillä useimmiten syyt saattavat sekoittua keskenään tai niitä saattaa olla useita yrityksen kansainvälistymispäätöksen taustalla.

Kolme yleisintä syytä, miksi meidän asiakkaamme ovat lähteneet kansainvälisille markkinoille:

1. Saturoituneet kotimaan markkinat ja lisämyynnin tavoittelu

Erinomaisesta tuotteesta huolimatta kotimaan markkinat eivät aina pysty vastaamaan yrityksen tavoitteisiin. Ainutlaatuisella palvelulla, tuotteella tai liiketoimintamallilla voi toki horjuttaa sen hetkistä tilannetta, mutta kehittyneet markkinat ovat pääsääntöisesti todella kilpailtuja ja kilpailu kiristyy entisestään esimerkiksi suurten kansainvälisten toimijoiden saapuessa markkinoille. Tästä hyvä esimerkki on ahtaalle joutunut suomalainen kotimarkkinakeskeinen elintarviketeollisuus, jonka täytyy alkaa vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Kansainväliset markkinat ovat ahtaiden kotimarkkinoiden rinnalle erittäin varteenotettava vaihtoehto ja onkin hyvä muistaa, etteivät ne sulje pois entistä toimintaa: uusi ”tukijalka” tuottaa tuloa aikaisemman toiminnan rinnalla.

2. Riskien hajauttaminen

Eri markkinat toimivat eri tavalla. Sen vuoksi yrityksen kannattaa hajauttaa riskejään ja riippuvuuttaan investoimalla mahdollisuuksien mukaan useammalle markkinalle. Esimerkiksi Suomessa monet yritykset ajautuivat vaikeaan tilanteeseen talouden kyykätessä pidemmän jakson ajan, sillä panostukset olivat ainoastaan kotimaan markkinassa. Optimaalinen tilanne yritykselle olisi se, että sen liikevaihdosta korkeintaan 25% tulisi per markkina tai yksi suuri asiakkuus. Tällöin yhden markkina-alueen (tai asiakkuuden) heikkeneminen ei hiljennä saatika vaaranna koko liiketoimintaa.

3. Vähemmän kilpaillun markkinan haltuun ottaminen

Kansainvälisiltä markkinoilta voi löytyä sellaisia mahdollisuuksia, joilla kilpailu ei ole vielä tiukentunut. Tämä voi johtua esimerkiksi yrityksen ainutlaatuisesta tuotteesta tai teknologiasta. Tällöin on tärkeää kuitenkin pystyä arvioimaan, kuinka kauan mahdollinen kilpailullinen etu pystytään säilyttämään. Tällä hetkellä esimerkiksi Iran ja Lähi-idän muut vauraat valtiot ovat sellaisia alueita, jotka kiinnostavat yrityksiä juuri pienemmän kilpailun vuoksi.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää kv-markkinoiden mahdollisuuksista? Ota rohkeasti yhteyttä: Jonne Pöyhtäri / 040 412 3945 tai Markus Johansson / 045 690 1866


Lähteet:

 • https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_pk_barometri_kevat2017.pdf 10.3.2017.
 • Czinkota, Michael R. & Ronkainen, Ilkka A.: International Marketing (2013).

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Current trends in the health sector of Iran

trends in the health sector of Iran

Healthcare and wellbeing are among the fundamentals of every society and its importance should be elevated in a more populated one. Iran with almost 80 million people (2013 Census), mostly young (around 60% under 50 years old), is not an exception to the rule. That large population demands a great deal of various health services which have been engaging many organizations and businesses for resolving the health-related issues in the country. What are the current trends in the health sector of Iran?

The centralized health sector of Iran is extremely dependent on public sector and despite of existence of private sector and NGOs; all the decisions and procedures should be in parallel with the strategies of Iranian Ministry of Health and Medical Education. There are approximately more than 800 medical institutions and 100,000 hospital beds. Advancing from highly educated and experienced specialist doctors in the country, who are also available privately with affordable prices, approximately 200,000 healthcare/wellbeing visitors and 30,000 medical tourists have visited Iran during the past few years annually.

As a result of experiencing years under different EU-US sanctions, the unexpected and outrageous fluctuations of Iranian currency to USD and consequently, the national policies for promoting domestic and cost-effective production, there have been many progresses and innovatory productions by local businesses and researchers. Pharmaceutical industry, as core of healthcare, has been considerably growing particularly during the sanctions and its market value was 2.5 billion USD in 2014. Iran now is exporting healthcare services to some of its neighbors and also African countries like Kenya. Easing the sanctions, increasing rate of imported medicines and services in line with exporting the health services to other countries will be elevating the market growth in the coming years.

However, in spite of all the emerged developments, another piece of news estimated that at least 167000 hospital beds are still required to fulfill the current demands and by rule of thumbs, there is a need for building about 200 hospitals with 1000 beds. Currently, Iran is struggling with serious health issues including the followings:

 • Air pollution
 • Cancer disease
 • Road accident injuries and deaths
 • Diabetes and stroke
 • Post-surgery problems
 • Lack of hospitals and clinics with advanced facilities

The alarming air pollution indexes and decreasing level of precipitation put the country’s air quality generally as moderate to poor specially in the bigger cities. Tehran, capital of Iran with about 15 million metropolitan population is in a more hazardous condition in a way that sometimes schools have to be shut and older people have to avoid going outside.

trends in the health sector of Iran

Tehran

One of the side effects of the air pollution is the increasing incidence rates of different disease such as stroke and various cancers. There are lots of nationwide preventive care programs mainly for cancers and also other informative health programs mainly to instruct people for post-stroke, diabetes and generally having a healthy lifestyle because of existing water pollution and inadequate garbage disposal system.

Comparing to the global standards, unfortunately Iran is among the countries with higher risk of road accidents’ fatality. There are many contributing factors to the considerable amount of car crashes in Iran including inadequate services for public transportation, ever-increasing number of private cars, affordable penalty fines, ineffective road bans, huge traffic jams as a result of complicated urban structure specially in the bigger cities.

Another issue is the increasing rate of surgical problems, mainly because of the ongoing trend of beauty surgeries in Iran particularly among the younger generation. This trend, not only demands providing considerable amount of surgical facilities, but also causes many post-surgery side effects which needs to be rectified. Therefore, there are currently many beauty clinics and hospitals that have to continually increase or update their equipment and systems, from laser technologies to clean rooms, in order to minimize the treatments’ risks.

Considering the aforementioned issues in a populous Iran, there are huge demands for updating the infrastructure of the current health care services or constructing new facilities. There are many under construction or new projects for building different sizes hospitals which are mostly announced through tenders from both public and private sectors. Tenders are usually in Persian, and to accomplishing the application processes, and possibly winning them, it is recommended to follow the cases through local networks or benchmark them. There are also various opportunities to reconstruct and renovate the old hospitals, and equip them with newer technologies and accessories. Reportedly, there are many ongoing projects in collaboration with European companies including building 320-beds hospitals in different cities with Austria and construction of a vast Neurosurgery center in Tehran with Germany.

To summarize trends in the health sector of Iran

There are certainly many opportunities in the country, potential of engaging different health service providers particularly from the following sectors:

 • Hospital/health-care/clinic construction
 • Medicinal chemistry and pharmaceutical production
 • Cancer treatment
 • Nanobiotechnology
 • Organ transplants
 • Manufacturing surgical equipment
 • Advanced automotive health technologies
 • Educational health and well-being programs
 • Clean air/Solutions for air pollution
 • Water purification/desalination
 • Garbage disposal systems
 • Waste management
 • Medical tourism
 • Nursing services/daycare

It is undisputedly important to evaluate the market in advance by reviewing the relevant sources. Also, it is highly recommended to participate in the field-specific exhibitions in the country both for advertising the products/services and also having a tactile experience of the differences in business culture trough networking with the locals.

East Consulting’s team of experts are delighted to announce their readiness for supporting the interested businesses during Iran Health 2017, the next important health exhibition in Tehran, May 2017. Please do not hesitate to contact us for more information.

Jonne Pöyhtäri
Managing Director
040 412 3945

Markus Johansson
Sales Director
045 690 1866

Link to Invest in Iran

The blog text was written by Houra Saghafifar.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Katsaus Iranin rakennusmarkkinoille – miltä näyttää pakotteiden poistumisen jälkeen?

Iranin rakennusmarkkinoille

Iranin rakennussektori on elänyt vaikeita aikoja. Maa ja sen rakennusektori ovat kärsineet taantumasta ja tuskaa ovat lisänneet energiatukien leikkaaminen ja pakotteiden vaikutukset. Nämä tekijät ovat nostaneet rakennustavaran hintaa, ja materiaaleja ja välineitä on ollut entistä vaikeampaa hankkia.

Asuntokehityksen vaikea vuosikymmen on ajanut Iranin suuren asuntopulan partaalle: arvioiden mukaan tarve on tällä hetkellä jopa 1,3 miljoonalle asumisyksikölle. Hallituksen vuonna 2007 toimeenpaneman asuntohankkeen, Mehrin, tarkoituksena oli rakentaa kaksi miljoonaa kotia matalatuloisille perheille viiden vuoden aikajänteellä. Ihmiset luottivat hankkeeseen sijoittaen jopa kaikki säästönsä sen varaan, mutta lopulta asunnot eivät valmistuneet ajallaan ja laatu oli kehnoa. Hanke oli myös taloudellisesti katastrofi: Iranin keskuspankki CBI rahoitti asuntopankki Maskan Bank:ia Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n mukaan 40%:lla maan rahakannasta. Tämä yhdessä rialin devalvaation kanssa romutti maan asuntomarkkinat. Rakennussektorin osuus BKT:sta säilyi n. 9% tietämissä takaiskuista huolimatta, mutta Maailmanpankin raportin mukaan alan tuottavuus heikkeni kuitenkin vuosina 2012 ja 2013 runsaat 3% rakennusmateriaalien tuonnin laskettua ja investointien määrän vähennyttyä.

Tulevaisuus sen sijaan näyttää huomattavasti valoisammalle. Pakotteiden purku ja jäädytettyjen varojen vapauttaminen tarkoittavat Iranin rakennusteollisuudelle lisää investointeja ja kysyntää, kun rakennusmateriaaleja saadaan entistä helpommin ja edullisemmin käyttöön. BMI Research ennustaa pakotteiden purun  ja kysynnän kasvun nostavan rakennusteollisuuden kasvuastetta noin puolitoista prosenttiyksikköä ja ennusteiden mukaan kasvu tulee olemaan 6,1% luokkaa seuraavan viiden vuoden aikana. Samaa ennakoi myös brittiläinen taloustietopalvelu Timetric omassa ennusteessaan.

Tulevaisuuden rakentamisessa korostuu erityisesti energiatehokkuus, polttoaine- ja energiatukien leikkauksien vuoksi. Lisäksi suurelta osin huonosti eristetyt rakennukset, nousevat energiahinnat ja uudet lukuisat rakennussäännökset korostavat energiatehokkuuden merkitystä. Hallituksen rakennussektorille kohdistamat investoinnit, modernisoinnin tarve ja edellä mainittu vallitseva muutos ovat herättäneet kansainvälisten yritysten ja sijoittajien kiinnostuksen. Maassa järjestetäänkin pelkästään loppuvuoden aikana vajaa kymmenkunta alan isoa kansainvälistä messutapahtumaa.

Mikäli haluat kuulla lisää Iranin liiketoimintamahdollisuuksista, ota yhteyttä:

Jonne Pöyhtäri, jonne.poyhtari@eastconsulting.fi, +358 412 3945

Heidi Länsisalmi, heidi.lansisalmi@eastconsulting.fi, +358 50 362 1383

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Tervetuloa Iraniin

Iran toivottaa tervetulleeksi

Iranin valtavat 80 miljoonan kansalaisen kuluttajamarkkinat ja resurssirikkaus yhdistettynä sijaintiin Lähi-idän sydämessä Persianlahden, Itä-Aasian, Venäjän ja Euroopan yhteydessä, tekevät Iranista otollisen kauppakumppanin. Iranin BKT on vajaa $400 miljardia, mikä tekee siitä Lähi-idän toiseksi suurimman ja maailmanlaajuisesti 29. suurimman kansantalouden. Persepolis, Naqsh-e Jahan-aukio ja muut hämmästyttävät historialliset kohteet ovat osa Iranin maailmanperintökohteita. Maan merkittävien luonnonvarojen lisäksi sen nuori (50% alle 35-vuotiasta)  ja kouluttautunut (5milj. kirjoilla olevaa yliopisto-opiskelijaa, joista 60% naisia sekä 800 000 valmistunutta joka vuosi) väestö luovat loistavan ympäristön kansainväliselle liiketoiminnalle.

Kauppapakotteiden vuoksi Iran on joutunut sinnittelemään itsenäisesti monen vuoden ajan kotimaista tuotantoaan laajentaen. Palatakseen maailmanlaajuisille markkinoille ja erityisesti Eurooppaan, tulee maan kunnostaa sen infrastruktuuria ja teknologiaa useilla eri aloilla. Nämä kehittämiskohteet voivatkin avata ainutlaatuisia mahdollisuuksia erityisesti eurooppalaisille yrityksille investointeja ja yhteistyötä varten. Samaan aikaan kehittämistoimenpiteet, pakotteiden lievittäminen ja jäädytettyjen varojen vapauttaminen vahvistaisivat taloutta ja torjuisivat inflaatiota tulevien vuosien aikana.

Öljy ja kaasu, kuljetusala, petrokemikaalit, turismi, kaivosteollisuus ja energiateollisuus tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille liiketoiminnoille. Edellä mainittujen alojen lisäksi hitsaus-, ilmailu, ICT- ja pankkiala sekä rautatiet vaativat uutta rakennusammattitaitoa ja päivitettyä teknologiaa. Myös pääsääntöisesti kuuma ilmasto ja sen luoma veden tarve ovat luoneet kysyntää vesivarojen hallinnalle ja aurinkoenergialle. Iranin rakennusalaa on myös modernisoitava. Maassa on lisäksi paljon potentiaalisia projekteja moottoriteiden, rautateiden, satamien, lentokenttien, logistiikkavarastojen ja sairaaloiden kunnostamisen ja rakentamisen parissa. Erityisesti maineikkaiden hotelliketjujen rakennusprojektit voisivat tuoda arvoa Iranin turismille.

Koska Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on edelleen konflikteja, on muilla mailla mahdollisuus toimia edelläkävijöinä kauppasuhteiden korjaamisessa. Iran on solminut kauppasuhteita Eurooppaan erityisesti Saksan, Italian ja Ranskan kanssa ja täten nämä maat voisivat hyödyntää aiempia suhteitaan johtaessaan muita maita Iranin markkinoille. Monet yritykset myös Skandinaviassa ovat osoittaneet kiinnostuksena Iranin markkinoille. Esimerkiksi Norjan iranilainen kauppakamari on perustettu 2016 yhteydenpidon helpottamiseksi. Sen lisäksi Ruotsi aikoo perustaa Teheraniin kauppatoimiston kehittääkseen maiden välisiä kauppasuhteita.

Iran toivottaa tervetulleeksi

Presidentti Sauli Niinistö ja Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif tapasivat tammikuussa 2016 Sveitsissä Maailman talousfoorumissa. Lähde: http://myinforms.com/en-me/a/34391450-irans-zarif-to-make-official-visit-to-finland-next-week/.

Suomen ja Iranin väliset suhteet ovat kehittyneet merkittävästi erityisesti ministeri Lenita Toivakan ja tämän mukana olleen delegaation Teheranin vierailun jälkeen joulukuussa 2015. Tämä on näkynyt muun muassa eri kulttuuritapahtumien muodossa. Esimerkiksi Suomen suurlähetystö järjesti Teheranissa Suomen neljä vuodenaikaa-valokuvanäyttelyn ja kuuluisan iranilaisen runoilijan Ferdowsin tuhat vuotta sitten kirjoittamasta maailman pisimmästä eeppisestä runosta, Shahnamehista, julkaistiin ensimmäinen suomennos.  Lisäksi Iranin ulkoministeri Javad Zarif vieraili Suomessa toukokuussa 2016 suuren pääosin pankki-, terveys-, ICT- ja kaivosalan yrityksistä koostuvan bisnesdelegaation kanssa.

Kuten kaikessa liiketoiminnassa, on Iranin markkinoillakin omat riskinsä ja epävarmuutensa rahansiirtoa koskevien haasteiden lisäksi. Jo maassa olevien kilpailijoiden lisäksi inflaatio, omistajuuskysymykset ja heikot Iranin ja Yhdysvaltojen väliset suhteet voivat vaikuttaa liiketoimintasuhteiden laatuun. Haasteet ovat kuitenkin selvitettävissä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa sekä rahoittamalla toimintaa eri rahoitusyhtiöiden tai remburssin kautta.

Iran toivottaa tervetulleeksi

Kansanedustaja Nasima Razmyar ja East Consultingin uusi jäsen Houra Saghafifar

Iranin aivovuoto on yksi suurimmista, kun maasta muuttaa pois keskimäärin 150 000 ammattitaitoista akateemista työntekijää vuosittain. Ulkomailla asuu noin neljää miljoonaa iranilaista pääosin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, joista suurin osa on yliopistosta valmistuneita ja ammattitaitoisia maahanmuuttajia. Tämä asia kansainvälisten yritysten kannattaakin ottaa huomioon kansainvälistyttäessä Iraniin. Koska liiketoimintakulttuuri perustuu pitkälti paikallisiin verkostoihin, kohdemaassa asuvat ammattitaitoiset iranilaiset voivat helpottaa yritysten välistä viestintää.

Me East Consultingilla olemme rakentaneet suhteitamme iranilaisiin yrityksiin ja hyödyntäneet paikallista tietotaitoa ja ammattitaitoista verkostoa osana palveluitamme, ja tätä edesauttaaksemme tiimiimme on liittynyt iranilainen Houra Saghafifar. Tarkoituksenamme on toimia kansainvälisen liiketoiminnan kumppanina suomalaisille yrityksille ja sijoittajille, joille kansainvälistyminen Iraniin ei ole tuttua. Sen lisäksi haluamme auttaa myös Iranista Eurooppaan ja erityisesti Skandinaviaan pyrkiviä yrityksiä. Pyrimme minimoimaan riskit ja tarjoamaan erinomaista palvelua paikallista osaamista hyödyntäen. Tervetuloa Iraniin!

Blogitekstin on kirjoittanut Houra Saghafifar

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Yleiskatsaus Baltiaan

Overview of Baltics

Aaltomaisesta talouskehityksestä huolimatta Baltia kiinnostaa ulkomaisia investoijia. Maiden itsenäistymisen jälkeen kukin kärsi talousongelmista, hintatason noususta ja korruptiosta mutta alueesta muotoutui lopulta yksi parhaiten suoriutuvista talouksista. Tämän nousukiidon kuitenkin katkaisi globaali talouskriisi vuonna 2008 ja maiden BKT supistui paikoitellen jopa lähes viidenneksen. Maat elpyivät talouskriisistä kuitenkin kohtuullisen nopeasti ja kukin maa on jatkanut kasvuaan vuosittaisen reaalisen BKT:n muutoksen ollessa 1,6 – 6,2 % välillä.

Baltian tulevaisuus näyttää valoisalta. Kansainvälisen kauppakamari ICC:n 75 maan talousvertailussa maat sijoittuivat sijoille 11. (Viro), 20. (Latvia) ja 23. (Liettua) Suomen ollessa 25. Talousvertailussa arvioitiin maiden yrityskentän kansainvälistymistä, maan markkinoille pääsyä ja kaupankäynnin helppoutta sekä onnistumista kansainvälisten investointien houkutteluun että kansainvälistä kauppaa tukevan infrastruktuurin tilaa. Lisäksi muun muassa Osuuspankin ennusteet ennakoivat alueen BKT:n kasvavan ja investointien piristyvän.

ICC Open Market Index 2015

Kansainvälistyvälle yritykselle yksi Baltian pitkään puhutuista eduista on kiistatta sen tarjoama verotuksellinen hyöty. Latvian ja Liettuan yritysvero (15%) on yksi EU-maiden pienimpiä. Tämän lisäksi esimerkiksi Liettuassa liiketoimintaympäristöä on muutettu helpommaksi omaisuuksien rekisteröintikysymysten ja tuonti- ja vientikaupan osalta, mikä helpottaa suomalaisyritysten kansainvälistymistä. Virossa taas jakamatonta voittoa ei veroteta lainkaan, mikä antaa tuottaville yhtiöille mahdollisuuden kohdentaa varat esimerkiksi kasvuun. Verotuksellisen edun lisäksi työvoima maissa on edullista esimerkiksi Pohjoismaihin verrattuna. Muun muassa Liettuassa nostetta ja intressiä toimialoilla on lisännyt se, että sen operatiivinen työvoima on vielä paljon edullisempaa kuin Virossa ja tätä henkilökuntaa löytyy valtavia määriä. Tämä voidaan nähdä loistavana mahdollisuutena esimerkiksi tuotantolaitosta perustettaessa.

Baltian erityispiirteet kannattaa kuitenkin tuntea hyvin. Kielellisestä näkökulmasta venäjällä ja englannilla alueella pärjää hyvin, vaikkakin esimerkiksi Virossa äidinkielestä halutaan pitää erityistä huolta. Kulttuurisesti alue on todella monimuotoinen ja koska virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset eivät koe jakavansa mitään erityistä balttilaista identiteettiä, voi diversiteetti tuoda kertaheitolla haasteita kansainvälistymisprosessiin. Taas työkulttuurin näkökulmasta esimerkkinä voidaan mainita Viron reaktiivinen toimintatapa, joka voi tuoda haasteita suomalaiseen proaktiiviseen periaatteeseen tottuneille toimijoille.

Tarkastellessa nosteessa olevia toimialoja Virosta esiin tulee nostaa sen IT-sektori. Praxis-tutkimuslaitos ennakoi Viron IT-sektorille syntyvän jopa yli 4000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Tätä edesauttavat sekä paikalliset start up-yritykset että maahan tulleet suuremman kokoluokan kansainväliset toimijat. Latviasta ja Liettuasta taas tulee huomioida niiden teollisuustuotannon kasvu. Eurostatin tilastojen mukaan teollisuustuotanto kasvoi Latviassa 4,6% ja Liettuassa 10,5% vuoden takaiseen verrattuna, jälkimmäisen ollessa euroalueen toisiksi korkein.

Aikaisemmin vallinneet pelot Itä-Euroopasta vaikeana markkina-alueena näyttävät olevan taakse jääneitä. Vallinnut kasvutrendi on luonut positiivista ja energistä ilmapiiriä kansalaisten keskuuteen. Viron jopa skandinaaviseksi luettava vakaa kasvualusta hyvine työedellytyksineen sekä Latvian ja Liettuan vahva nousu tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet suomalaisille yrityksille kansainvälistyä Baltian alueelle. Kun kaiken lisäksi suomalaisia tuotteita, palveluita ja osaamista arvostetaan, kannattaa Itä-Eurooppa ehdottomasti nähdä mahdollisuutena.

Mikäli Baltian liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat, ota yhteyttä:

Suvi Metsola, suvi.metsola@eastconsulting.fi, +358 40 731 0223

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Elena Yatsuk vahvistaa Pietarin tiimiä

DSC_0020

East Consulting vahvistaa asiantuntijatiimiään palvellakseen entistä paremmin asiakkaitaan. Tiimiin liittyy Elena Yatsuk projektipäällikön roolissa asemapaikkanaan Pietari.

Elenalla on ensimmäinen tutkinto kemian alalta Leningradin valtiollisessa yliopistossa. Työskennellessään myynnin ja markkinoinnin parissa, Elena suoritti toisen tutkintonsa Moskovan valtiollisessa kansainvälisten taloussuhteiden instituutissa erikoistumisalana maailman talous. Monipuolisen työuransa aikana Elenalle on kertynyt laajaa kokemusta työskentelystä suomalaisten yritysten parissa kattaen useita eri toimialoja. Hän on toiminut myyntipäällikkönä Sitran perustamassa yrityksessä OOO Finprod, joka helpotti suomalaisten pk-elintarvikeyritysten vientiä Venäjälle hoitamalla vientimuodollisuuksia, logistiikkaa ja asiakassuhteita. Viimeisimpänä Elena työskenteli projektipäällikkönä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n Pietarin toimistossa auttaen Jyväskylän ja Hämeenlinnan seutujen yrityksiä aloittamaan liiketoimintaa Venäjän markkinoilla. Osaamisalueisiin kuuluvat vienti-ja tuontitoiminta, markkinointi- ja myynti, Venäjän kaupan asiantuntijapalvelut. East Consultingilla Elena työskentelee projektipäällikkönä Russia Business Point -hankkeessa, jossa tuetaan Hämeenlinnan, Riihimäen, Forssan ja Janakkalan yritysten kansainvälistymistä Venäjän markkinoille.

Petri Sagulin

Kommentoi 0

Business Opportunities in Ukraine

ukraina_kollaasi3

Being one of the largest states in Europe with population of more than 40 million people, Ukraine has a huge resource potential. The key advantages of cooperation with Ukraine are: convenient location, educated human capital, land resources, and relatively low cost of their attraction. 97% of Ukraine, excluding the temporarily occupied territories on the border area, is getting more stable and increasing trade cooperation with Europe.

At this stage Ukraine is on the verge of significant economic and political reforms, which were initiated by Ukraine itself, European Union, and numerous international organizations. The successful implementation of these reforms is the key to optimization of the economic and political situation in the country in the medium term. To the date, Ukrainian economy has stabilized compared to previous years. International rating agencies predict the growth of the Ukrainian economy in 2016 subject to continued implementation of reforms.

Over the past years, according to the World Bank Group report “Doing Business 2016”, Ukraine has done a lot to improve the business environment, for example, in 2016 Ukraine has simplified business registration procedures due to the cancellation of business registration fees and reduction of time required for the VAT registration procedures, in 2014 and 2015 Ukraine has significantly simplified the tax filing procedure, by improving the electronic filing system. In 2014, Ukraine has taken a step forward in the field of international trade by speeding up the procedure of issuing the customs declarations and reducing the number of physical checks at the border. According to the World Bank Group “Doing Business” rating in 2016 Ukraine has risen 4 points in overall rating compared with 2015, mainly due to simplifying business launching procedures.

The main advantages of working on the Ukrainian market are the following:

 • The potential of human resources, especially in the technical areas.
 • A low level of competition – the business needs new technologies and innovation.
 • Depreciation of national currency together with the high discount rate set by National Bank (22% in 2016) and relatively low cost of core business resources (land and labor) are the indisputable advantages for the exporters.

With 1/3 of the world’s black-earth soil and favorable climate, the fastest growing industry in Ukraine is the production of food and beverages (mainly agricultural products: oils, fats, dairy products, animal feed, etc.), followed by manufacture of basic metals (iron, steel and ferroalloys, production of precious and nonferrous metals etc.), production of pharmaceutical products.

Ukrainian market is also open to import. The largest import items of Ukraine from EU for the last years were machinery, mineral fuels, vehicles, pharmaceutical products, electrical, electronic equipment, plastics, paper and miscellaneous chemical products. The major Western European suppliers of various products to the Ukrainian market are Germany and Poland.

With regard to cooperation with Ukraine, the Finnish business has captured the Ukrainian consumer long ago. In 2014 Finland’s export to Ukraine made more than 200 million US Dollars, exporting paper, plastics, boilers and machinery. Many famous Finnish brands have taken solid positions on the Ukrainian markets. For example, on the market of building materials you will meet Kerabit, Honka and Ruukki, on the market of food and beverages Valio, Fazer and Paulig, Nokian Tyres and Lumene and Orion Pharma on the market of pharmaceutical and cosmetic products and many others.

The Ukrainian market is attractive to investors because of its unrealized potential and numerous niches. The Western European orientation of the Ukrainian economy and the implementation of the agreement about the association of Ukraine with European Union will open for the Ukrainian economy more features, including the easy access to the European markets. From the association with European Union the greatest benefit would get agriculture, light and food industries, because of the low level of import rates (in the EU) for the products of these branches.

 

East Consulting has initiated an effective partner co-operation with Start Global Ltd (www.start-global.biz) for professional market entry, partner search and business development services in Ukraine. So, don’t miss your opportunity and, welcome to Ukraine.

If you are interested in business opportunities in Ukrainian market, please contact

Suvi Metsola, suvi.metsola@eastconsulting.fi, +358 40 731 0223

Petri Sagulin

Kommentoi 2

Russia: some industries are taking advantage of crisis time

Russia_import_export

The beginning of 2016 has been nothing exciting for Russia so far. The amalgam of low oil prices along with prolonged sanctions still severely impact the economy. Both consumer consumption and investments are decreasing despite growing government spending. These factors certainly impact selected industries of Russian economy, including the strategically important ones.

Export diversification has been on the agenda of the Government for quite some time. For the year 2016, the share of oil and gas profits in state budget is forecasted to decline to 21%[i] (while 3-4 years ago, it was over 50%). Yet, this can be a positive stimulus for development of non-energy export, rather than a move towards economy collapse. Depreciating national currency and low prices on commodities can increase export and stimulate investment activity in Russia. As a matter of fact, weak ruble helps export-oriented companies, especially those using local manpower and materials. While low prices make production and export very attractive.

In this blog we are reviewing promising industries, where Russian companies are able to meet competition on a worldwide scale.

Besides hydrocarbons, Russia is one of the biggest exporters of fertilizers. The country is ranked 2nd in the world for production of potassium fertilizers. Throughout 11 months of 2015 local enterprises increased the revenues from export of fertilizers by a quarter. Around 85% of all production is exported, which composes more than 15% of the world market for potassium fertilizers. The biggest trade partners in this are countries from EU, CIS, APEC. The main industry players are: Uralkaliy (the world biggest producer of potassium fertilizers), Uralkhim, Evrokhim, Fosagro, Akrona.

Iron and steel industry is another export oriented field. Few companies (Nornikel and Rusal) sell about 70-90% of their products overseas. In 2015 sales of aluminum increased by 17% and sales of copper almost doubled. Besides, Russia remains word largest producer of titanium. VSMPO-Avisma corporation is the key partner for Airbus and Boeing.

Another perspective story is exporting services in nuclear field. Russia is leading in the amount of power blocks built abroad (34 blocks in work). Portfolio of foreign orders of Rosatom is exceeding 110 bln USD.

Among most export-potential industries, Ministry of industry and trade names forest industry complex, transport, power engineering, petrochemicals, production and processing of precious metals. For 11 months of 2015 Russia has exported pulp and paper products in the amount of 8,8 bln USD; equipment and transport for 21,4 bln USD.

East Consulting client in pulp and paper industry – ILIM Group (largest pulp and paper company in Russia, strategic partner and owner of 50% of its shares is International Paper, the world’s largest pulp and paper company) comments on current state of the industry:

“The state of pulp and paper (PP) industry in Russia is defined by 2 main factors: current economic situation in Russia when ruble devaluated it increased competitiveness of export-oriented enterprises; and situation in the world markets of PP when the prices on PP products in different markets decreased. First factor led to positive development and growth of PP industry in Russia (for export-oriented companies), as costs are nominated in rubles, while profits from export are growing (in currency). The second factors had negative effect, as prices on PP products are going down due to insignificant growth in consumption by Chinese market[ii]concludes Vitaliy Demidenko Director, Forestry and Forest Strategy, Ilim Group.

 “Currently for export oriented companies first factor has bigger influence than the second one, therefore despite uneasy times, big export companies are becoming more competitive on the world market of PP and their profits are going up. At the same time, smaller companies, serving mostly domestic market are facing problems, as internal market of PP is shrinking. Producers have limited opportunities to increase the prices because on the one hand consumer activity is going down and on the other hand the prices are controlled/ constrained by the government” notes Mr. Demidenko.

International market of power engineering is represented by Group OMZ (United Heavy Machinery Plants) and Power Machines, which produce equipment for metallurgical and mining industries, petrochemical, nuclear power, drilling equipment. Besides CIS production is exported to Europe, Middle East, India, Pakistan, South-East Asia, Africa and America.

Certain interest is shown in Russian products of aircraft (Sukhoi Superjet-100) and helicopter and helicopter engineering (MI, KA). International cooperation is actively developing with United Shipbuilding Corporation (OSK) supplying naval vessels and civil ships.

Export volumes continue to rise in IT sector. Russian companies are increasing market share in software, where dominant markets for export are USA, CIS, EU and Arab countries, Latin America and Africa. Among key players are: Kaspersky, ABBYY, MERA.

Refocus towards non-commodity export from Russia – is an ambitious goal which has been discussed on the governmental level for several years and which became a hot button point in current economic conditions. Weakening of the national currency can indeed stimulate export and trigger investment activity in Russia. There are plenty of opportunities for trade with Russia which could be considered also on SME level. East Consulting is specializing on business development and advising on investment opportunities. Our team can also be engaged in practical cases of partner-client search, promoting products and services, field studies. If you are interested in entering Russia or launch internationalization outside this country, please, contact our team.

 

[i] Forecast of Ministry of Finance of Russian Federation in September 2015

[ii] Throughout last 15 years the main factor which affected PP industry growth was China. It is not the biggest market, but very dynamically developing. Chinese economy, along with consumption of PP products was growing. It can be concluded that China was the main growth driver for PP worldwide. Currently, China is not demonstrating such strong growth in consumption of PP products as it used to, hence the prices are going down. Potentially India can be considered as perspective market for increased PP product consumption, as it is the second biggest inhabited country in the world.

 

Elena Baidakova

Operational Director, Russia

Kommentoi 0