Asiakkaitamme

Linnan Kehitys
Yritystemme kansainvälistymiseen keskityttiin huomioiden koko kv-polku ja yksilölliset tarpeet.

East Consulting ja Linnan Kehitys toimivat yhteistyössä Russia Business Point -hankkeessa runsaan kahden vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena oli kehittää olemassa olevasta Hämeenlinnan Venäjä-palvelusta sekä Hämeenlinnan Pietarin edustustosta Hämeenlinnan, Janakkalan, Forssan ja Riihimäen pk-yrityksiä keskitetysti palveleva Venäjä-palvelupiste.

Hankkeessa 42 yritystä sai apua viennin avaamiseen sekä kv-edellytystensä parantamiseksi. ”Yrityksemme ovat kokeneet suurena lisäarvona konseptin, jossa palveluja pystyttiin tarjoamaan nopeasti ja monipuolisesti myös Venäjällä ja heidän kansainvälistymiseen pystyttiin hankkeen aikana keskittymään ottaen huomioon koko kv-polku ja yritysten yksilölliset tarpeet.” Lue lisää!

www.linnan.fi

Arkkitehtipalvelu_Logo_Paikkakunnilla_RGB

”Olisin ollut ihan hukassa, jos tällaista yhteistyökumppania ei olisi ollut.”

Vahvasti Suomessa kasvanut Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä lähti selvittämään laajentumismahdollisuuksia Venäjän markkinoille. Sitä ei kannattanut tehdä itse, vaan sopivaksi kumppaniksi löytyi East Consulting Oy.

East Consulting kartoitti markkinat, rajasi potentiaalisimmat yhteistyökumppanit ja auttoi Arkkitehtipalvelu Jyväskylän markkinan avausponnisteluiden läpi. Lue lisää tästä!

www.arkkitehtipalvelu.fi

t-high-resolution-dark

Tähän ammattitaitoon luottaa mielellään.

Trainero.com on Suomen käytetyin personal training -ohjelmisto. Sen ovat valinneet käyttöönsä suurimpiin kuuluvat kuntoklubiketjut, yksittäiset kuntosalit sekä lukuisat personal trainer-ammatinharjoittajat. Trainero.com on kokonaisvaltainen ja strateginen palvelu liikunnan alan yrityksen tarpeisiin – niin pienille kuin suurillekin toimijoille.

Tultuaan markkinajohtajaksi Suomessa, Trainero.com on tasaisesti kasvattanut käyttäjäkuntaansa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja trendi jatkuu edelleen. Lue tästä, miten projektimme eteni!

www.trainero.com

Saves Your Energy_CMYK

Ensto Oy on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys ja perheyhtiö, jonka järjestelmät ja tuotteet ovat avainasemassa sähköenergian jakelussa ja energiatehokkaassa käytössä. Yrityksen liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen; Ensto Utility Networks, Ensto Industrial Solutions ja Ensto Building Technology.

Enston liikevaihto on 280 miljoonaa euroa ja Enstolaisia on yhteensä 1700 Euroopassa ja Aasiassa. Toimintaa yrityksellä on yli 20 maassa. East Consulting on ollut vahvasti tukemassa yritystä uudelle markkina-alueelle.

 

 

 

www.ensto.com

Doseco_logo_and_slogan

Saimme kattavat tiedot oman alamme mahdollisuuksista ja vaatimuksista Venäjällä.”

Doseco Oy on Suomen kattavin säteilyannosten mittauspalvelu. Henkilöannosmittarit ovat käytössä ympäri Suomen mm. teollisuuden, tutkimuksen ja terveydenhuollon aloilla. Suomessa yrityksellä on markkinajohtajan aseman, jota on edesauttanut asiakaslähtöinen palvelu ja yrityksen avainhenkilöiden vuosikymmenien kokemus alalta.

Liiketoiminnan kehittämistä varten yritykselle laadittiin kattava markkina-analyysi Venäjän markkinoiden liiketoimintapotentiaalista.

www.doseco.fi

Ilim logo

ILIM Group on Venäjän johtavin toimija paperi- ja selluloosateollisuudessa. Yrityksen strategisena partnerina ja osaomistajana (50 %) toimii maailman suurin alan yritys International Paper. ILIM Groupissa työskentelee 17 000 ihmistä.

Yhteistyö on alkanut heinäkuussa 2015 ja jatkuu edelleen. Yhteistyö sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Johdonkonsultointi
  • Henkilöstöosaamisen kehittäminen 

 

www.ilimgroup.com/

logo Euromonolit

OOO Euromonolit on johtava rakennuskohteiden valumuottivalmistaja Luoteis-Venäjällä. Yritys on perustettu vuonna 2007. Yrityksen päätoimisto on Pietarissa ja edustusto Moskovassa.

Yhteistyö alkoi keväällä 2015 ja jatkuu edelleen aktiivisena. Yritykselle on toteutettu kattavia rakennusalan selvityksiä ja kontaktointia Pohjoismaissa.

www.euromonolit.com

logo Itamaa

Itamaa Oy on kirjanpitoon ja yritysten hallintoon erikoistunut palveluyhtiö Venäjällä. Yritys tarjoaa palveluita sekä kansainvälisille että venäläisille yrityksille. Toimistot sijaitsevat Moskovassa, Pietarissa ja Helsingissä.

 

Yhteistyö alkoi keväällä 2015 ja jatkuu edelleen tiiviinä. Yhteistyö on monitahoista ja kattaa mm. asiakashaun ja -kontaktoinnin, asiantuntija- ja myyntituen sekä verkostojen ”ovien avaamisen” Luoteis-Venäjällä.

www.itamaa.fi

betamet_logo

East Consulting pystyi tarjoamaan kattavan konsultaatiopalvelun Venäjän markkinoilla ja sen liiketoimintaympäristössä toimimisesta. Yrityksen nuori tiimi toimii ennakkoluulottomasti ja hyvin aktiivisesti,  jakaa omaa osaamista, tietotaitoa sekä tarvittaessa myös verkostonsa tukeakseen yritystämme Venäjä-projektissa.

Betamet Service Oy on erikoistunut teollisuuslaitteiden laajamittaisiin purku- ja asennusprojekteihin sekä teollisuuslinjojen laitesiirtoihin. Yrityksen mekaanisia asennuspalveluita käyttävät paperiteollisuuden tehtaat ja alan johtavimmat laitevalmistajat. Niiden lisäksi asiakkaiden joukosta löytyy myös muita teollisuuden yrityksiä ympäri Eurooppaa.

Betamet Servicen liikevaihto on 6 miljoonaa ja yritys työllistää 35 henkeä.  Yritykselle laadittiin monipuolinen selvitys Venäjän markkinoilla toimimisesta sekä kartoitus potentiaalisista asiakkaista, joille esiteltiin yrityksen palvelut sekä selvitettiin kiinnostus yhteistyöhön. Yritys osallistui omalla osastolla PAP-FOR Russia – messuille East Consultingin avustuksella.

www.betamet.fi

jykes_logo

”Tutkimuksen tavoitteena oli löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pietarin rakennusalan markkinoilta sekä selvittää millä ehdoilla pohjoismaalaiset ja venäläiset rakentajat ovat valmiita yhteistyöhön. Työn tilaajan kannalta tavoitteet saavutettiin hyvin ja yrityksille löydettiin mahdollisuuksia joihin tarttua. Tämän perusteella on hyvä jatkaa yhteistyötä”, kertoo Minna Haapala, joka toimii Jykesillä Pietarista elinvoimaa -hankkeen yhteyspäällikkönä.

”Tällaiset markkinatutkimukset ovat erittäin hyviä sekä yrityksille että yritysten kehittäjille. Tässä rakennusalan markkinatutkimuksessa on kartoitettu olemassa oleva ja tuleva kysyntä ja se on pilkottu ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Raportti kertoo myös sen, miten keskisuomalaiset yritykset pääsevät Pietarin rakennusmarkkinoille ja mitä heiltä siihen vaaditaan. Mielestäni julkisen sektorin tehtävä on tuottaa tämän kaltaista tietoa ja yritysten tehtävänä on tarttua liiketoimintamahdollisuuksiin.” Hankkeen rahoittajan edustaja, Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, kommentoi markkinatutkimusta.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy on keskisuomalainen elinkeinoyhtiö, joka auttaa palveluillaan ja osaamisellaan Jyväskylän seudun yrityksiä kehittämään toimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Jykesin toimeksiannosta toteutettiin selvitys Venäjän rakennusmarkkinoiden lähivuosien kehityssuuntauksista ja liiketoimintamahdollisuuksista keskisuomalaisille yrityksille.

www.jykes.fi

ao_logo

”Saimme East Consulting Oy:n tuella suorat kontaktit haluamiimme yrityksiin Venäjällä ja vahvan pohjan käynnistää kv -liiketoimintaa alueella. Palvelu on ollut asiantuntevaa todellisten ammattilaisten kanssa. Yhteistyö jatkuu.”

Jyväskylän koulutuskuntayhtymään kuuluva Jyväskylän aikuisopisto on yksi Suomen johtavista aikuiskoulutuksen tarjoajista. Aikuisopistolla on yli 40 vuoden kokemus yritysten osaamisen kehittäjänä ja heillä onkin ollut asiakkainaan yli 500 yritystä ja julkisyhteisöä.

Aikuisopistolle kartoitettiin Venäjän markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia ja haasteita yrityksille tarjottaviin ammatillisiin koulutuksiin liittyen.  Yhteistyön aikana aikuisopisto on löytänyt useita potentiaalisia asiakkaita, joiden kanssa neuvotteluissa East Consulting on tukenut asiakasta.

www.jao.fi

woodi_logo

”En tiedä mitä tapahtui, mutta kauppaa tuli”

Kuopion Woodi Oy on Suomen johtava päiväkotikalusteiden valmistaja. Korkeatasoisia koivuhuonekaluja käytetään sekä julkisissa tiloissa sekä kodeissa. Yritys kasvaa voimakkaasti, liikevaihto vuonna 2013 oli 4,5 miljoona ja yrityksessä työskentelee 30 henkeä.

Yritykselle tehtiin markkinatutkimus, joka tarjosi ajankohtaista ja konkreettista tietoa Venäjän päiväkotikalustemarkkinoista sekä asiakaspotentiaalista. Yhteistyön aikana yritykselle löydettiin uusia asiakkaita ja kalusteita toimitettiin mm. Moskovaan.

www.woodi.fi

skaala_logo

Skaala ikkunat ja ovet Oy on Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva ikkuna-, ovi- ja lasiratkaisuihin erikoistunut palvelutoimittaja. Skaalan liikevaihto vuonna 2013 oli 85 miljoonaa euroa ja yritys työllistää n. 500 henkilöä.

Yrityksen kasvavan Venäjän liiketoiminnan tueksi yritys päätti laajentaa tuotantoaan Venäjälle. East Consulting oli tukemassa yksikön perustamista kokonaisvaltaisesti mm. etsimällä uusia yhteistyökumppaneita sekä kouluttamassa ja sparraamassa Suomen sekä Venäjän johtoa.

www.skaala.fi

web__Allaway_logo

”Projektista saimme kattavan aineiston, jonka avulla voimme jatkaa neuvotteluja useamman rakennusalan yrityksen kanssa Pietarissa. Yrityksiä on helpompi lähestyä, kun ensiesittely on jo yrityksestämme tehty. Loppuraportti oli ytimekkäästi koottu ja rakennusalan yrityksen mielenkiinto tuotettamme kohtaan tuotiin selkeästi esille.”

East Consulting toteutti rakennusalan yritysten yhteistyöprojektin ”Lisämyyntiä yrityksellesi Pietarin rakennussektorilta”, mikä lisäsi venäläisten ja Venäjällä toimivien länsimaisten rakennusliikkeiden tietoisuutta suomalaisten yritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Projektiin osallistui 8 suomalaista yritystä. Projektissa haastateltiin parikymmentä länsimaista ja venäläistä rakennusliikettä marras-joulukuun 2014 aikana Pietarissa ja jokaiselle rakennusliikkeelle esiteltiin yritysten tuotteet ja palvelut. Projektin tärkein tavoite oli tukea yritysten myyntitoimia Venäjän markkinoille.

www.allaway.fi

Kuva1

”East Consulting toteutti projektin minun makuuni. Saimme heti konkreettisia kontakteja ja palautteita oikealta asiakaskunnalta. Hyvin tehty esityö ja tulokset olivat nopeasti käytettävissä ja sekin vastaus saatiin, kenen kanssa neuvotteluja ei kannata jatkaa. Tästä on hyvä jatkaa. Tärkeintä on jatkon kannalta, että nyt tiedän kuka osaa menon Venäjän markkinoille – East Consulting.”

East Consulting toteutti rakennusalan yritysten yhteistyöprojektin ”Lisämyyntiä yrityksellesi Pietarin rakennussektorilta”, mikä lisäsi venäläisten ja Venäjällä toimivien länsimaisten rakennusliikkeiden tietoisuutta suomalaisten yritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Projektiin osallistui 8 suomalaista yritystä. Projektissa haastateltiin parikymmentä länsimaista ja venäläistä rakennusliikettä marras-joulukuun 2014 aikana Pietarissa ja jokaiselle rakennusliikkeelle esiteltiin yritysten tuotteet ja palvelut. Projektin tärkein tavoite oli tukea yritysten myyntitoimia Venäjän markkinoille.