Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

 

Lue lisää

Venäjä - IVY-maat - Pohjoismaat - Baltia - Iran

Kartoita markkinoita ja etabloidu

Lue lisää

Valmennusohjelma, markkinaselvitys, kansainvälistymismuodon valinta, etabloituminen tai viennin aloittaminen, käytännön tukitoimet, yritysjohdon sparraus

Kehitä liiketoimintaasi kansainvälisillä markkinoilla

Lue lisää

Olemassa olevan liiketoiminnan konkreettinen kehittäminen ja kasvattaminen

Palvelut kansainvälisille yrityksille

Lue lisää

Suomeen investoivat, Suomea gatewayna käyttävät tai kohdemarkkinoille suoraan investoivat kansainväliset yritykset

Valmennusohjelmat, tilaisuudet ja yhteisprojektit

Lue lisää

Valmennusohjelmat yksittäisille yrityksille, yritysryhmille ja yrityskehittäjille, tilaisuudet ja yritysten yhteisprojektit

East Consulting

East Consulting Oy on suomalainen kansainvälisen liiketoiminnan kumppani, joka tarjoaa asiakkailleen käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. Erityismarkkina-alueina ovat Itä-Eurooppa ja Venäjä, Iran ja Pohjoismaat.

Tärkein tavoitteemme onkin olla asiakkaallemme sitoutunut kumppani – osa yrityksen tiimiä – joka tarjoaa tukevan selkänojan kansainvälistymiseen, kulkee yrityksen rinnalla yli erilaisten kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien haasteiden sekä auttaa konkreettisille teoilla tulokselliseen liiketoimintaan.

East Consulting toimii Finpron virallisena yhteistyökumppanina Venäjällä.

Lue lisää

Blogi

Spring equinox, sunrise of new year resolutions in Iran

The first day of spring is generally an ordinary day in many countries, while in Iran is Nowruz, meaning new day and first day of Persian new year. Persian calendar is a solar one, on...

Petri Sagulin

Kolme yleisintä syytä, miksi yritykset haluavat kansainvälisille markkinoille

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja TEM:in laatiman pk-yritysbarometrin mukaan noin 23%:lla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa, joka lukumäärällisesti tarkoittaa 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä ja määrä onkin noussut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Barometrin mukaan voimakkaasti kasvuhaluiset...

Petri Sagulin